Iron Mountain
AVHENDING AV UTRANGERTE IT-RESSURSER: MER ENN BARE KASSERING

Datasikkerhet er rangert som nummer1 på listen over viktige prioriteringer for alle typer organisasjoner og bedrifter av ulik størrelse, og dermed har håndteringen av livssyklusen til IT-ressurser og datasentre igjen kommet i fokus. Nye krav til bærekraft og økende risiko for datainnbrudd gjør at organisasjoner og bedrifter må ta datasikkerheten på alvor. Mange har ikke verktøy og kompetanse til å gjøre dette innenfor organisasjonen.
Det å skulle kassere eller avvikle gammel teknologi er vanligvis det siste man tenker på når nye IT-ressurser kjøpes inn og settes i drift. Likevel må profesjonelle fagfolk nå legge nye og grundige planer for hvordan de går fram når brukt elektronisk utstyr skal kasseres eller avhendes, grunnet økende press på bedrifter og organisasjoner fra både myndigheter og publikum generelt.

FÅ MED DEG DE SISTE NYHETENE OM SIKKER UTFASING AV IT-RESSURSER
Iron Mountain Secure IT Asset Disposition (ITAD) gjør organisasjoner og bedrifter i stand til å destruere, resirkulere eller selge gamle datasentre og andre IT-ressurser – som for eksempel backupsystemer, harddisker, laptoper, servere og annet IT-utstyr – på en måte som er både sikker og miljøvennlig.

Vårt robuste ITAD-program gjør deg i stand til å kvitte deg med gamle IT-ressurser på en måte som minimerer e-forurensning, reduserer karbonavtrykket og forbedrer din generelle miljøprofil. Dette gjøres ved å benytte prosesser for resirkulering som reduserer drivhusgasser, minsker forurensningen og samtidig sparer energi og ressurser.

Ta ITAD-programmet ditt til neste nivå ved å inkludere resirkulering, salg av brukt utstyr og destruksjon av utrangerte IT-ressurser i samsvar med gjeldende regler for personvern og datasikkerhet.

Lær mer om sikker kassering av utrangerte IT-ressurser ved å melde deg på Iron Mountains e-poster og få gode tips umiddelbart.

1 Sikker utfasing av IT-ressurser er helt avgjørende for å forhindre datainnbrudd og bevare et godt rykte, 2021
© 2024 Iron Mountain Incorporated. Alle rettigheter reservert.
Iron Mountain og designet av logo er registrerte varemerker for Iron Mountain Incorporated i USA og andre land.
Alle andre varemerker og registrerte varemerker tilhører deres respektive eiere.